logo

Den vuxne mannen

Hos den vuxne mannen är testosteron nödvändigt för att underhålla det som har byggts upp under puberteten, det vill säga bland annat muskulatur och kroppsbehåring. Fortsatt påverkan av testosteron är också nödvändigt för flera hjärnfunktioner som sexuell lust och intresse, stämningsläge och psykisk energi.

En normal testosteronnivå i blodet ligger mellan 12 och 35 nmol/l och varierar över dygnet. Nivåerna kan vara upp till 30 procent högre på morgon mellan klockan 07.00-10.00 jämfört med andra tider på dygnet. Den lägsta testosteronnivån är vanligen 18.00 till 22.00. Dessa variationer är mest tydliga hos yngre män och jämnas ut med åldern. Vilken roll dygnsrytmen har är ännu inte känt. Då referensvärdena för testosteron är standardiserade efter morgonvärdena är det viktigt att alltid ta blodprov för mätning på morgonen.

Testosteronnivåerna hos män sjunker från 40 års ålder med i genomsnitt 0,4 procent per år. Minskningen av testosteronnivåerna varierar mellan män och påverkas mer av andra sjukdomar och övervikt än av ökad ålder. Huvuddelen av alla friska män har normala testosteronnivåer, även när de kommit upp i 80 – 90 årsåldern.

Utseende och prestation

Testosteronet gör att mannen bibehåller kroppsbehåringen. Det ökar också aktiviteten i talgkörtlarna och reglerar därmed hudkvaliteten.

Kroppens sammansättning, det vill säga andelen muskler och andelen fett, är starkt beroende av testosteronnivåerna. Testosteron stimulerar dels nybildning av muskelprotein som bygger upp muskler, dels minskar det upplagring av fett i fettcellerna.

Testosteron tycks också påverka nybildning av fett och muskelceller. Kroppstillväxt hos en person med testosteronbrist består i högre omfattning av fettceller. Hos en person med högre testosteronhalt ökar snarare muskelmassan.

Testosteron är också nödvändigt för uppbyggnad och underhåll av skelettet. Vid testosteronbrist minskar benmassan och detta ökar risken för benbrott.

Sexualitet och förmågan att kunna få barn

Testosteron är nödvändigt för en normal sexlust och erektionsförmåga. Om testosteronnivåerna minskar till en nivå under den normala minskar den sexuella driften och även intresset för sex. Förmågan att få och behålla en erektion minskar när testosteronnivåerna faller ytterligare. Ett tecken på testosteronbrist kan vara avsaknad av morgonerektioner. Vid testosteronbrist kan män även uppleva både svårigheter att få utlösning och att ejakulatvolymen (spermadosen) minskas. Det senare beror på att de körtlarna som skapar merparten av ejakulatvätskan är beroende av testosteron för att fungera normalt. Vid normala testosteronnivåer lönar det sig inte att öka nivåerna mer, då man inte får någon ytterligare ökning av den sexuella förmågan.

Testosteron produceras i testiklarna och här är nivån av testosteron hundrafalt högre än i övriga kroppen. Den höga halten av testosteron i testiklarna är nödvändig för en normal spermiebildning. Vid behandling med testosteron uppnås normala nivåer i blodet och i kroppens vävnader. Däremot uppnås inte de extremt höga nivåer som normalt finns i testiklarna. Därför kan inte testosteronbehandling användas för att stimulera spermiebildning. Spermiebildning sker via insöndring av hormonerna LH och FSH. Om en man har testosteronbrist orsakad av brist på LH och FSH tillförs istället dessa.

Mentalt och känslomässigt välbefinnande

Testosteron har effekt på det centrala nervsystemet och påverkar den sexuella lusten. Effekten har även en positiv påverkan på välbefinnande, intellekt, prestation, arbetslust och humör.